وبلاگ

مفهوم برند شخصی

مفهوم ایجاد برند از سال های گذشته مطرح شده و کتب متعددی در این باره نوشته شد. تقریباً همه این کتاب ها در زمینه بحث های تجاری و کسب و کار می باشند. اگرچه موضوعات ارائه شده در این کتب بسیار خلاقانه اند، اما اجرای آن ها کار ساده ای نیست.

از دیدگاه اطرافیان شما، برند شما در نتیجه روش شما در برقراری روابطی خاص و مرتبط و همچنین پایدار با آن ها شکل می‌ گیرد.

تجربه ای که پژوهشگران پارک بازاریابی ایران در ارتباط با تجار مختلف، صنایع متنوع و رویارویی با شرایط متغیر بازار کسب کرده اند، نشان می دهد که افراد از طریق سه بعد مرتبط به یکدیگر با یک برند ارتباط برقرار می­کنند که این سه بعد عبارتند از : امکانات و روش ها،  شاخص ها و روش ها.

اغلب یک رابطه با برند تجاری (Business) در اثر روش که محصولات و خدمات یک شرکت از خود نشان می دهد، شکل می گیرد. این توانایی اشاره به روش آن شرکت در برآوردن نیازهای مشتری و همچنین کسب رضایت مشتری دارد. در طی زمان یک برند با توسعه هر چه بیشتر روش هایی که مشتریان آن را تلفیقی از شاخص ها و روش ها می دانند خود را متمایز می کند. هر چه این جریان بیشتر تعمیم یابد، ارتباط آن ها منجر به ایجاد برند متعارف تری در ذهن مصرف کنندگان می شود. برندی با توانایی اعتماد، اطمینان و ارزش بالا برند مورد نظر است.

ساخت برند شخصی

برای ساختن برند شخصی از یک مدل که متشکل از سه قسمت مجزاست ارائه می شود. به گونه ای مشابه با آنچه گفته شد به یکدیگر منطبق شده اند.

•        قسمت اول این مدل نقش برندی (Role of Brand) شما را مشخص می کند. اولین بعد این برند همان ماهیت اصلی ارتباطات و کارهایی است که می توانید برای برآوردن خواستهای اساسی دیگران انجام دهید. این به شما کمک می کند تا درباره این موضوع در چارچوب نقشی که در رابطه با دیگران ایفا می کنید، تمرکز کنید. نقش شما به عنوان دوست، رئیس شرکت، فروشنده خدمات بیمه ای و لیزینگی و گاهی هم تلفیقی از چند نقش می باشد.

•        قسمت دوم این مدل شاخص های برند ی شما است: این مساله که شما، دوست و یا یک رئیس شرکت شایسته و ایده آل باشید تا حدودی موضوعی عمومی به حساب می آید. دومین بعد این برند سعی دارد با تمرکز بر روی روش هایی که از طریق آن ها نقش های خود را ایفا می کنید، تصویر برندی شما را به صورتی خاص نشان دهد. شاخص های شما در واقع سطحی از عملکرد شما را تشکیل می دهد که همیشه به آن ها وفادارید.

•        آخرین قسمت این مدل روش های برندی شما را به بروز می دهد. سومین بعدی که در این مدل مطرح می شود روشی است که از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار می شود. این بعد برای آن است که نشان دهد که چطور نقش های شما در قالب بافتی از شاخص های اجرایی موجودیت می بخشد.

همانطور که یک رابطه توسعه می یابد، ابعاد آن ارتباط نیز به همان صورت توسعه می یابد.

شما در هر صورت مدیرعامل یک شرکت هستید، اما به عبارت دیگر میان توانایی های لازم برای اینکه ارائه کننده خدمت به یک مشتری عادی باشید تا یک شرکت بزرگ تفاوت های زیادی وجود دارد. روش پرورشی و مدیریتی  متفاوتی میان شما و پرسنل شکل می گیرد.

تفاوت های موثر و کارساز در برند سازی شخصی

هنگامی که قصد داریم در مورد مدل ابعاد برند شخصی صحبت کنیم، توجه به سه نکته مهم در این مورد اساسی است که عباتند از:

اول. تصور  و برداشت همان واقعیت است. بدین معنا که اعتباری که برای نقش ها، شاخص ها و روش هایی که برای برند سازی کسب می کنید توسط دیگران ارائه می شود. و شما فقط می توانید ابعاد آن را تعیین کنید و یا در مورد آن تصمیم گیری کنید. آنچه بیش از همه مهم است، عملکردهای شماست. منظور از عملکردها همان چیزی است که دیگران در زمان رابطه با شما درک می کنند و در واقع همین عملکردهای شما هستند که موفقیت و یا شکست برنامه هایتان را مشخص می کند.

دوم اینکه تصورات و تشبیهات کلیدی که همواره از شما در ذهن دیگران وجود دارد، ویژه ترین، مرتبط و پایدار ترین تشبیهاتی هستند که آن ها را در مورد شما دارند. به عبارت دیگر، آنچه مهم است اینکه اطرافیان در مورد ارزش های شما چه حسی دارند و از نظر آن ها اهمیت شما در زندگی چقدر است و در نهایت  هم اینکه آیا می توانند به شما اطمینان و اعتماد کنند یا خیر.

سومین نکته در برند سازی شخصی اینکه مفاهیمی نظیر”نقش ها”، “شاخص ها” و”روش برقراری ارتباط” تنها برای ساختن بافت خاصی از برند مورد استفاده است. در بافت تجاری برای ساختن مدل مربوط به ابعاد برندی از مفاهیمی نظیر “توانایی ها”، “شاخص ها” و” روش ها” استفاده می شود، زیرا این کلمات متداول هستند و اغلب در موارد گوناگون، تفاوت معنایی ناچیزی دارند. به ویژه مفهوم “توانایی” که این روزها در دنیای تجارت بسیار مورد استفاده است. شرکتها توجه ویژه ای به توانایی های ویژه از خود نشان می دهند و امروزه در تلاشند تا مجوز هایی که برای رشته های حرفه ای اختصاص داده شده اند، به مواردی تعلق گیرند که در آن ها وجود توانایی ها به اثبات رسیده است. همچنین مفهوم “شاخص ها” اغلب نشان دهنده  طرز فکر مربوط به قواعد و اصول دنیای صنعت است و مفهوم “روش” نیز به گونه ای غیرمستقیم به اسلوب و سبک انجام یک کار اشاره دارد.

This Post Has بدون دیدگاه