وبلاگ

سه گام جهت ساختن برند شخصی

وجود تمایز در برند سازی شخصی ضروری است

دکتر ساناز کبیری و جی مز اسکات دو شخص متفاوت، در دو خانواده متفاوت و با دو شغل متفاوت اند، اما هر یک از آنها توانستند یک برند پرنفوذ و قوی با توجه به نیاز افرادی که در زندگی شان وجود دارند، ایجاد نمایند.

این مسئله نکته ای کلیدی را در پیرامون برندهای شخصی به نمایش می گذارد: از آنجایی که اشخاص متفاوت در جوار یکدیگر به ایجاد شده و به بلوغ می رسند، در این مورد که یک برند امکان دارد در کجا مورد استفاده قرار گیرد، هیچ قطعیتی نیست.

برندهای شخصی نیز همانند برندهای کسب و کار و تجاری در واقع روابطی متقابل هستند نه ضوابطی ثابت و بدون تغییر. در دنیای کسب و کار یک برند، از تبلیغات به وجود نمی آید. مد نظر از یک برند بسته بندی یا شکل محصولی که برند تعلق به آن دارد و به طرف آن رفته و تنها به ارزش آن توجه می کنند.

شما نیز اگر نسبت به نقش ها، ارزش ها و روش برقراری رابطه با دیگران بی دقت باشید، هیچگاه نمی توانید یک برند شخصی پرنفوذ و قوی ایجاد نمایید.

دقیقاً همان طوری که مک دونالدز در صورت عدم دقت به کیفیت غذاها هیچگاه موفق به ایجاد برندهای قوی نخواهد شد.

تجمیعی کارا از تواناییها، شاخصها و روش برقراری رابطه، یک برند موفق را می سازد و نظیر چنین تجمیعی نیز ایجاد کننده یک برند شخصی موفق است.

اگر بتوانید میان ارتباطات حاکم بر زندگی و ارزش هایی که در روح و جان شما هست، رابطه برقرار کنید، می توانید اندیشه برندی را در همه مراحل زندگی پیاده سازی نمایید. در ادامه به تشریح آن می پردازیم.

نمایی از ارزش های برندی در برندسازی شخصی:

در زندگی روزمره، اشخاص پی در پی با شرایطی روبرو می شوند که مجبورشان می کند به شکلی عمل کنند که مطابق با خواست واقعیشان نیست. این نوع سازش باعث می شود که اشخاص در موقعیتهای غیرمنتظره درباره مسائل داوری کنند. اما برای آن ها راحتتر این است که بر طبق ارزشهای شما پیش روند به شرط اینکه ارزشهای شما را دقیقاً مشخص باشد و به آنها نشان دهید که چگونه می توان این ارزشها را به منظور برندسازی در نظر گیرند.

قسمت مهمی در ساخت برند شخصی به معرفی ارزشهای شما می پردازد. به چه چیز معتقد هستید با نیستید، چه واقعیتی را قبول دارید یا ندارید، چه چیز برای شما اهمیت دارد، چه چیزهایی را محترم می شمارید یا نمی شمارید و در نهایت هم برای نیل به اهدافتان علاقه به انجام چه کار هایی دارید و به چه کارهایی ندارید.

تحقیقاتی که در یک موسسه آموزشی صورت پذیرفت، نشان داد که یک ارتباط تقویت شده میان درک ما از مهمترین ارزشهایمان و تصمیم گیری های مناسبی که داریم، یعنی آن تصمیماتی که به ما کمک می کنند تا روابط موثر تری با دیگران داشته باشیم وجود دارد. به بیان دیگر ارزش های شخصی ما همان چارچوب و اصل درونی است که ما در قالب آن از میان گزینه های متفاوت انتخاب می کنیم.

این ارزشیابی یک تست یا امتحان نیست، بنابر این قبول شدن یا رد شدن در آن معنا ندارد. کسی نمیتواند مناسب ترین تعریف را ارزشها ارائه نماید و در واقع هیچ شاخصی برای مشخص کردن ایده آل نداریم. جدول ارزشیابی در اصل کمک می کند تا بتوانید خودتان را بهتر شناخته و مسائلی که در شرایط مختلف با آن ها روبرو می شوید را بهتر درک کنید و در نهایت هم بتوانید با توجه به آن شرایط و با در نظر گرفتن هنجارهای خود راه مناسب را انتخاب نمایید.

به کمک این جدول، نمایی از ارزشهای برند شخصی ارائه می شود تا به عنوان یک عضو فعال حوزه بانک داری و بیمه فعالیت کنید:

  • هفت مورد از ارزشهایی (هنجارهایی) که برایتان اولویت دارند را مشخص کنید.
  • میان ارزشهای واقعی (ارزشهایی براساس آن ها رفتار می کنید) و ارزشهای ایده آل تمایز یا تفاوت قائل شوید.
  • درگیریهای درونی که با خود دارید را کاهش دهید.
  • براساس اولویت ارزش هایتان بهترین تصمیمات را در زندگی شخصی و شغلی داشته باشید.

قدم اول :هریک از ارزشها را خوانده و سپس با توجه به اهمیتی که آن ارزش می تواند برایتان داشته باشد، در هر یک از خانه های مناسب (مهم نیست، تا حدودی مهم است، و بسیار مهم است) علامت بزنید. همه ارزش هایی که به صورت لیستی در اختیار شما قرار گرفته است را ارزشیابی نموده و در نهایت هم چنانچه ارزش های دیگری وجود هست که از نظر شما مهم هستند ولی در اینجا ذکر نشده اند، می توانید آن ها را به لیست فوق اضافه کنید.

توصیفی از ارزش ها

موفقیت (نتیجه، وظایف انجام شده)

سخاوت (با کمال رضایت پول و وقت در اختیار دیگران گذاشتن)

ماجراجویی (تجربیات جدید، مبارزه طلبی، هیجان)

دوستی (صمیمت، مراقبت، حمایت)

اثر هنری (نمایشنامه، ادبیات، نقاشی، …)

سلامتی (داشتن تناسب اندام و روش لازم، به دور از هرگونه بیماری)

رضایت خانواده (خواهان تفاهم داشتن، احترام گذاشتن، هماهنگ بودن)

تناسب (توجه کافی به تمام حیطه های زندگی)

رقابت (خواهان برنده شدن، ریسک کردن)

بخشش (خواهان تفاوت ایجاد کردن، بخشیدن)

امنیت مالی (رها از هرگونه دغدغه های مالی)

شهرت (خواهان مشهور شدن، متمایز بودن)

کنترل (خواهان مسئولیتی را برعهده گرفتن، دستور دادن)

استقلال (داشتن اعتماد به نفس، مستقل عمل کردن)

همکاری (کار گروهی، کار کردن با دیگران)

تناسب روحی(خواهان داشتن آرامش درونی)

خلاقیت (طرح های جدید، نوآوری، تجربه کردن)

عدالت (فرصت های مساوی، داشتن فرصت دفاع از خود در همه موارد)

تأثیر گذار بودن (خواهان شکل دادن ایده ها و روش های دیگران)

صداقت (راستگویی، یکرنگی، پایبندی به ارزش ها)

یادگیری (بالندگی، معرفت، شناخت)

صبر (کاملاً در خدمت افراد، نظرات و ارزش هایشان بودن)

قدرت (افراد و شرایط را تحت تأثیر ونفوذ خود قرار دادن)

وفاداری (وظیفه، تعهد، احترام)

طبیعت (مراقبت کردن و پاس داشتن محیط زیست)

خدمت رسانی (خواهان کمک به دیگران، بهبود وضع جامعه)

دانایی(خواهان شناخت زندگی، بهره بردن از یک قضاوت منطقی)

نظم (انسجام، همبستگی، استحکام)

تایید (احترام، تقدیر، سپاس)

تنوع (ثروت مادی، دارایی، وفور نعمت)

پیشرفت شخصی (ترقی، دست یافتن به روش های بالقوه)

سنت (پاس داشتن گذشته و آداب و رسوم مربوط به آن)

خوشی (لذت، سرگرمی، شادابی)

حیثیت (موقعیت های مشهود، مرتبه، مقام)

معنویت (اعتقاد داشتن به نیرویی قوی تر و یا خدا)

احترام به خویشتن (به خود بالیدن، برای خود ارزش قائل شدن)

کیفیت (برتری، استانداردهای بالا، کمترین خطا)

مسئولیت (خواهان مسئولیت پذیری، معتبر بودن ؛ به کمال رسیدن)

امنیت (در همه چیز و همه جا احساس آرامش کردن)

پایداری (ادامه داشتن، قابل پیش بینی بودن)

سایر ارزش ها:

قدم دوم: پس از اینکه با گذاشتن علامت مشخص کردید که از نظر شما چه ارزشی چه اهمیتی دارد، به آن دسته از ارزشهایی که برای شما “بسیار مهم” هستند تفکری کنید. در واقه قصد داریم از میان ارزش هایی که برایتان بسیار اهمیت دارند، هفت تا را به عنوان مهمترین ها انتخاب کنیم. دوباره به لیست نگاه کنید و از میان آن هفت ارزش را که برای شما از همه مهم تر هستند انتخاب نموده و یادداشت کنید.

هنگامی که ارزش ها را مرور می کنید به این مساله توجه داشته باشید که آیا این ارزش هایی وجود دارد که شما آنها را دارید و با آنها زندگی می کنید و یا با خودتان فکر می کنید که بهتر است آنها را در خود ایجاد کنید. می توانید این ارزش ها را با در نظر گرفتن عوامل خارجی، نظیر خانواده، کارفرما، دین، جامعه و غیره – انتخاب کنید. آن دسته از ارزش هایی که چندان اهمیتی ندارد، نمی توانند در میان این ارزش ها که در واقع ترسیم کننده عملکرد شما هستند قرار گیرند. بسیار اهمیت دارد که در هنگام سنجش ارزش هایتان با خود صادق باشید و واقع گرایانه به این مساله نگاه کنید و نه آرمان گرایانه. از آنجایی که این ارزیابی یک امتحان نیست، لزومی ندارد که فرد خود را مقید کند “مناسب ترین ارزش ها را انتخاب کند. یک بار دیگر به لیست نگاهی بیاندازید و در صورت لزوم تغییراتی را در آن بدهید.

حالا شما از جمله معدود افرادی هستید که واقعاً می دانید چه چیز برایتان اهمیت دارد و توانسته اید از میان ارزش ها تعدادی را به عنوان ارزشهای کلیدی انتخاب نمایید تا در آینده راه گشای کارها باشد و این همان استراتژی برندی شما خواهد بود.

یک برند با نفوذ، درصدد ایجاد و نگهداری تعبیر و احساسات قوی در ذهن مشتری است.

به منظور افزودن و ضمیمه کردن ارزشی خاص به یک برند، ابتدا باید بدانید که چه ارزشهایی در وضعیت کنونی در آن برند به چشم می خورد. برند و تداعی های آن شکل مختصری از تمام چیزی است که ارائه می شود.

کیفیت محصول، تحویل مطمئن و ارزشگذاری برای پول  همگی در درک افراد از آن برند، چه چیزی را تداعی می کنند، تنها یک طرف معادله است. لازم است که یک قدم فراتر برویم و یک ارزش و رقم پولی بر روی آن ارزش های برند بگذاریم. حتی بهترین آگهی های تبلیغاتی نمی توانند چیزی را که وجود ندارد اجرا کنند. اگر یک شرکت فاقد روح یا قلب باشد، مفهوم برند را نمی فهمد یا اگر رابطه آن با دنیای اطراف قطع باشد، شانس کمی دارد که بازاریابی آن، تاثیری عمیق بر شخصی داشته باشد.

همچنین یک برند به درک این مسئله مربوط می شود که چگونه مشتریان، جنبه های گوناگون از آنچه را که شرکت انجام می دهد، درک و تعبیر کنند. نام گذاری برای این که واقعاً معنی دار باشد، منسجم و واضح باشد. هدف های شرکتی مفصل به تنهایی با چند نشان تجاری یقیناً یک برند را تشکیل نمیدهد. بعلاوه برند ایستا و ساکن نیستند بلکه همیشه در حال تحول و تکاملند. آن ها می توانند بر اساس توقعات سهامداران و شرایط تغییر کنند، چه شما این تغییرات را ببینید چه نبینید. بهتر است این تکامل و تحول را خواسته یا نا خواسته کنترل و ادراه نمایید نه اینکه اجازه دهید صرفاً چنین تکاملی صورت پذیرد.

This Post Has بدون دیدگاه