وبلاگ

کاربرد بازاریابی و تبلیغات پارتیزانی (Guerrilla Marketing) جذاب در مترو، اتوبوس و کشتی

با افزایش قیمت تبلیغات و همچنین افزایش رقابت در میان شرکت های مختلف در حوزه بازاریابی، برند سازی، تبلیغات و فروش، ارزش خلاقیت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. تحقیقات تیم دکتر برند نشان می دهد که طی سال سه سال اخیر، اغلب شرکت ها و آژانس های تبلیغاتی که از خلاقیت در امور برند سازی و تبلیغات خود استفاده نکرده اند، از بازار رقابت حذف شده اند. جالب اینکه در سال ۲۰۱۳ واژه جدیدی به نام برند سازی پارتیزانی نیز در مقاله ها و اخبار حوزه بازاریابی به چشم آمده است.

در برند سازی پارتیزانی سعی مدیران شرکت ها بر آن است که با روش های بسیار ارزان قیمت به شکلی مستقیم و اثربخش یک برند جدید و نوظهور را به مخاطبان بازار هدف معرفی نمایند.

استفاده از تبلیغات خلاق و پارتیزانی Guerrilla Marketing تا جایی اهمیت یافته است که اغلب شرکت های بزرگ دائماً در حال سرکشی به کشورهای دیگر هستند تا در صورت مشاهده هر نوعی از تبلیغات پارتیزانی از آن کپی برداری و یا اقتباس کنند. به عنوان مثال شرکت ریبوک در یک سوی دنیا تبلیغی را در متروها اکران می کند و تنها سه هفته بعد از یک موسسه تناسب اندام از همین روش تبلیغاتی جهت معرفی برند خود در سوی دیگر دنیا استفاده می کند.

رقابت بر سر تبلیغات در کشورهای صنعتی تا جایی پیشرفته است که حتی از تنه کشتی ها نیز به عنوان یک رسانه تبلیغاتی استفاده شده است.

funny-guerrilla-marketing-noodle-ships1

استفاده از تبلیغات پارتیزانی بر روی بدنه کشتی

gurilla-marketing22

استفاده از تبلیغات پارتیزانی در داخل متروgurilla-marketing32

استفاده از تبلیغات پارتیزانی در ایستگاه اتوبوس

This Post Has بدون دیدگاه