وبلاگ

فیلم استفاده برند ADOBE از تبلیغات پارتیزانی

طراحان تبلیغاتی ایرانی ببینند و یاد بگیرند!

شرکت آدوبی ADOBE در یک ایستگاه اتوبوس از تبلیغات جدید جهت تبلیغ برند Adobe استفاده کردند. در این تبلیغ افرادی که وارد ایستگاه اتوبوس می شوند، خود را در وضعیت های مختلف مشاهده می نمایند.

بدین ترتیب که تصویر واقعی آن ها با فوتوشاپ در وضعیت های مختلف خندان، عصبانی و … قرار می گرفت. و وجود چنین موضوعی توسط افراد مختلف باعث تعجب صد چندان آن ها می شد.

This Post Has بدون دیدگاه