وبلاگ

توصیه دکتر برند ؛ برند دهاتی باشید (۲)

همان گونه که در مقاله قبل چهار اصل در مورد برند دهاتی گفتیم، قرار شد سه اصل دیگر را در این شماره مرور کنیم.

پنجمین اصل در برندسازی، کیفیت مستمر است. کیفیت مستمر در مورد همه ابعاد و آمیخته بازاریابی (همان ۴p معروف) باید لحاظ گردد. یعنی همواره به فکر بهبود در مورد محصول، قیمت گذاری، بسته بندی، پرسنل و فروشندگان و … . بهبود مستمر پایان ندارد و تنها کسانی در چرخه رقابت حذف و فراموش نمی شوند که توجه کافی به این امر دارند. کیفیت در همه مواردی که به مشتری مربوط می شود بایستی ارتقا یابد. پیشنهاد دکتر برند این است که شاخص هایی را برای فعالیتتان تعریف کنید و طی دوره های زمانی مشخص آن ها را مورد اندازه گیری قرار دهید. اگر بهبودی مشاهده نکردید و فروش شما کم نشده بود، بدانید که آن دور را با خوش شانسی پشت سر گذاشته اید.

ششمین اصل در برندسازی تبلیغات است. برند دهاتی دست به تبلیغ خاصی نزده است. تنها فعالیت وی درج چند تابلو و بیلبورد کوچک در کنار جاده به منظور راهنمایی فاصله تا فروشگاه بوده است و فعالیت تبلیغاتی دیگر وی، درج نشان دهاتی و آدرس فروشگاه بر روی همه محصولات و بسته بندی ها است. راستی فراموش نکنم که یک شعار تبلیغاتی یکپارچه با محصول، فروشگاه و برند هم داره. این شعار؛ “گوسفندان از کوه برگشته اند”

هفتمین اصل در برندسازی، امور مربوط به روابط عمومی یا تبلیغات غیر مستقیم است. کلیه مواردی که در قسمت های بالا گفته شد، موجبات معرفی این برند توسط افراد به یکدیگر یا همان بازاریابی دهان به دهان را فراهم می کند. برای برندهایی که طی برنامه زمانبندی شده ای قصد دارند به سطح مشخصی از دید و ذهن مشتریان برسند، استفاده از روابط عمومی بسیار کم هزینه و فراگیر است. البته هر قدر بُرد این نوع اطلاع رسانی ها بیشتر باشد، حاشیه ریسک و خطرهای آن نیز افزایش می یابد. لذا برنامه ریزی دقیق در استفاده از موارد مربوط به روابط عموم بسیار مهم است.

حالا یک پیشنهاد برای همه دوستانی دارم که سرمایه کافی برای انجام کار ندارند و از طرفی نیز قصد دارند در همه جای دنیا شعبه بزنند. آیا اگر طی برنامه ریزی دقیق و محدود حرکت کنید، فکر می کنید نمی توانید در انتهای برنامه به اهداف دست یافتنی خود نائل شوید. قطعاً همه افراد موفق که هم اکنون مالکان برندهای موفق هستند، از همان ابتدا در سطح کنونی فعالیتشان، توانایی نداشته اند.

توصیه دکتر برند ؛ برند دهاتی باشید (2)

بستنی

توصیه دکتر برند ؛ برند دهاتی باشید (2)

 

 

This Post Has بدون دیدگاه