وبلاگ

پروژه های موفق برندسازی در ایران

پژوهشگران در پارک بازاریابی ایران پس از تحقیق بر روی برندهایی که اخیراً وارد بازار گردیده و توانسته اند در این شرایط بحرانی برندی ایجاد و آن را به بازار هدف خود را ارائه دهند. به نکاتی دست پیدا کردند. که این پژوهش از طرف واحد تحقیقات بازار و بازار پژوهی پارک بازاریابی ایران در اختیار شما اساتید و مشاوران محترم در اختیار اساتید و مشاوران محترم قرار خواهند گرفت.

هنگامی که عنوان برند سازی مطرح می گردد یکی از موارد اساسی که مورد سوال قرار می گیرد، روش های ایجاد و مطرح شدن یک برند در برابر بازار هدف است که پژوهشگران پارک بازاریابی ایران به این سوال این گونه پاسخ داده اند:

اولین موضوع مورد اهمیت در بحث برند و برندسازی، ایجاد، یافت و همچنین ارائه وجوه تمایز است. اینکه برند شما متفاوت ارائه شود، متفاوت درک شود و محصولی متفاوت و با کیفیت احساس شود، باعث تبدیل نام تجاری به برند خواهد شد.

موضوع بعدی که از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است حفظ سهم برند شما از بازار و مراقبت و نگهداری از آن می باشد. ایجاد روابطی پایدار با مشتریان به کمک قوانین CRM و پس از آن نیروی عظیم سهم از احساس و تجربه مشتریان بسیار حائز اهمیت است.

از دیگر عوامل موثر برانگیختن احساسات مردم است که در صورت برانگیختن موجبات تبدیل شدن از یک نام تجاری به یک برند را فراهم می نماید.

عاملی مهم در بازی برندسازی فرهنگ حفظ برند است که بایستی در میان کارمندان و همچنین تک تک کارکنان شرکت رواج یابد. حال شرکت های ایرانی که این مسیر را با توجه به الگوهای برندسازی به وسیله شرکت هایی که در حال ارائه این مشاوره ها هستند طی نموده اند که به نتایجی قابل قبول و همچنین موثر در برابر هزینه های پرداختی داشته اند.

ما نیز امیدواریم تغییر فرهنگ مدیران شرکت ها رقابت را نزدیکتر و پرقدرت تر نماید.

This Post Has بدون دیدگاه