مطالب بر چسب خورده "بازاریابی سنتی"

بازاریابی سنتی کجاست؟

بازاریابی سنتی کجاست؟

در مقاله گذشته مواردی که مربوط به بازاریابی سنتی و همچنین بازاریابی های نوین نیز می شد، مورد بررسی قرار گرفت و راه حل های پیشنهادی به این مقاله موکول گردید.

در: مقالات آموزشی وبلاگ

برندسازی و بازاریابی سنتی کجاست ؟ – بخش اول

بازاریابی و فرزند آن یعنی برند سازی دو محور اصلی هر شرکت در عصر حاضر می باشد. و می توان این چنین گفت که هیچ شرکتی بودن در نظر گرفتن واحد بازاریابی و فروش قدرت رقابت نداشته و سهمی نیز در بازار ندارد.  

در: مقالات آموزشی وبلاگ