مطالب بر چسب خورده "برندسازی جدید"

برندسازی و بازاریابی سنتی کجاست ؟ – بخش اول

بازاریابی و فرزند آن یعنی برند سازی دو محور اصلی هر شرکت در عصر حاضر می باشد. و می توان این چنین گفت که هیچ شرکتی بودن در نظر گرفتن واحد بازاریابی و فروش قدرت رقابت نداشته و سهمی نیز در بازار ندارد.  

در: مقالات آموزشی وبلاگ