مطالب بر چسب خورده "برندسازی مدیران"

چند پیشنهاد تکنیک مدیریتی دکتر برند برای برندسازی شخصی

تلاش هایی که مدیران برای محبوبیت در میان پرسنل می کنند، هیچ هزینه ای برای شرکت ندارد. در یک تحقیق که توسط تیم دکتر برند انجام شد نشان می دهد اخلاق خوب رئیس ها و مدیران عامل شرکت ها، برای پرسنل ایجاد انگیزه کرده و کیفیت کارشان را حداقل ۶۰%…

در: مقالات آموزشی وبلاگ