مطالب بر چسب خورده "برندسازی مد"

جنسیت ها در برندسازی مهم هستند! (قسمت دوم)

جنسیت ها در برندسازی مهم هستند! (قسمت دوم) در مقاله قبل به این سوال رسیدیم که چه کار کنیم که تصویر و بازتاب برند مناسب به نظر برسد؟ و یا اینکه موجب افزایش آگاهی از برند و در نهایت افزایش فروش شود اگر بخواهم طی یک فرایند این موضوع را…

در: مقالات آموزشی وبلاگ