مطالب بر چسب خورده "برند سازی"

سه گام جهت ساختن برند شخصی

وجود تمایز در برند سازی شخصی ضروری است دکتر ساناز کبیری و جی مز اسکات دو شخص متفاوت، در دو خانواده متفاوت و با دو شغل متفاوت اند، اما هر یک از آنها توانستند یک برند پرنفوذ و قوی با توجه به نیاز افرادی که در زندگی شان وجود دارند، ایجاد نمایند. این…

در: مقالات آموزشی وبلاگ