مطالب بر چسب خورده "برند نایک"

نایک دست از سر آرمسترانگ برداشت

نایک دست از سر آرمسترانگ برداشت تاکنون دو مقاله از دکتر برند در مورد آرمسترانگ دوچرخه سوار دوپینگی معروف منتشر شده ولی انگار داستان نایک و آرمسترانگ تمامی ندارد! قصد دارم در این مقاله به نقش مهم و حیاتی برند و حواشی آن برای شرکت ها بپردازم که فقط چه…

در: کمپین تبلیغاتی برند ها