مطالب بر چسب خورده "برند های موفق"

پروژه های موفق برندسازی در ایران

پژوهشگران در پارک بازاریابی ایران پس از تحقیق بر روی برندهایی که اخیراً وارد بازار گردیده و توانسته اند در این شرایط بحرانی برندی ایجاد و آن را به بازار هدف خود را ارائه دهند. به نکاتی دست پیدا کردند. که این پژوهش از طرف واحد تحقیقات بازار و بازار…

در: مقالات آموزشی وبلاگ