مطالب بر چسب خورده "تبلیغات نوشابه"

کمپین فانتا در خاورمیانه

کمپین فانتا در خاورمیانه برای اینکه فانتا بتونه دوباره حجم و سهم بازار خودش را در میان بازار شرکت هایی مثل کوکا و پپسی افزایش بده، تصمیم گرفت کمپینی برای بازیابی برند فانتا در خاورمیانه ترتیب بده. مدیران برند فانتا برای ترغیب مردم به صرف مجدد نوشیدنی های فانتا، به…

در: کمپین تبلیغاتی برند ها