مطالب بر چسب خورده "ثبت برند"

فریاد دکتر برند: چرا مدیران برندهای خود ثبت نمی کنند؟!!

تیم دکتر برند جلسه ای با موضوع بررسی ثبت برندها داشتند. قرار شد همه اعضا از مدیران شرکت هایی که به آنها مشاوره می دهند، در مورد وضعیت ثبت برندهایشان سوال کنند.

در: مقالات آموزشی وبلاگ