مطالب بر چسب خورده "خانم مدیر"

خانم مدیر ۶ راز برای موفقیت در سمت مدیریت دارد

دکتر برند در شرکت های زیادی حضور داشته است که در آن ها یک مدیرعامل خانم وجود داشته است. تجربه دکتر برند نشان می دهد که مدیران خانم بسیار کمتر هستند اما احتمال موفقیت آن ها بسیار زیاد است.

در: مقالات آموزشی وبلاگ