مطالب بر چسب خورده "مشاور بازاریابی"

دکتر برند و مشاوران بازاریابی

امروز مشغول مطالعه روزنامه بودم که با دیدن موضوعی جدید در اقتصاد کشور، این فکر به سراغم اومد که چه اتفاقی می افته که یک مدیر یا فرد عادی وقتی وارد یک صنعت می شه، بعد از چند ماه نه تنها شرکت این مدیر، بلکه صنعت هم متحول میشه! نمونه…

در: مقالات آموزشی