مطالب بر چسب خورده "پرسنال برندینگ"

تصویر برند خودتان را شخصی کنید

اجماع نقش ها، شاخص ها و روش برقراری ارتباط با دیگران باعث تصویر برندی ویژه، مرتبط و پایداری در ذهن اطرافیان می شود. در چارچوب تصویر برند است که اطرافیان می فهمند از شما چه توقعی دارند و علاوه بر این درباره نقشی که از شما انتظار دارند در زندگی…

در: مقالات آموزشی وبلاگ

سه گام جهت ساختن برند شخصی

وجود تمایز در برند سازی شخصی ضروری است دکتر ساناز کبیری و جی مز اسکات دو شخص متفاوت، در دو خانواده متفاوت و با دو شغل متفاوت اند، اما هر یک از آنها توانستند یک برند پرنفوذ و قوی با توجه به نیاز افرادی که در زندگی شان وجود دارند، ایجاد نمایند. این…

در: مقالات آموزشی وبلاگ

چگونه نقش های خود را در برندسازی شخصی ایفا می کنید ؟

اگر نقشها را یک گروه اسمی در نظر بگیریم که در برند حاضر هستند، شاخص ها و روش برقراری رابطه مانند صفات و قیدهایی هستند که آن گروه اسمی را توصیف می کنند. این صفات و قیدهای توصیفی، تصویری دقیق و خاص از برند شما را در ذهن دیگران ایجاد…

در: مقالات آموزشی وبلاگ