مطالب بر چسب خورده "کمپین تبلیغاتی اپل"

اپل ؛ ادبیات بازاریابی ایرانی (قسمت دوم)

سلام دوباره من یعنی دکتر برند را پذیرا باشید. همان طور که قول داده بودم قسمت دوم مقاله “اپل؛ ادبیات بازاریابی ایرانی” را نوشتم. البته قبل از خواندن این مقاله پیشنهاد می کنم که قسمت اول را حتماً خوانده باشید که از متدولوژی پیشرفت این مقاله های سریالی مطلع باشید….

در: کمپین تبلیغاتی برند ها