مطالب بر چسب خورده "اشتباهات برند"

دکتر برند در مورد ۶ اشتباه شرکت های کوچک ایرانی در خصوص برند توضیح می دهد.

در عصر حاضر وقتی حرف از برند های برتر می کنیم، نوشته متمایز قرمز و سفید نوشابه های کوکا کولا، لوگو نایک و سه خط آدیداس از ذهن ها می گذرد. اما در یک شرکت کوچک، تصور میزان سرمایه ای که برای موجودیت این تصاویر سمبلیک هزینه شده، باعث ابقای…

در: مقالات آموزشی وبلاگ